Organizacijos tikslai

  • Organizacijos pagrindinis tikslas – lietuvio kaip piliečio ryšio su gamta, o ypač miškais, stiprinimas.
  • Miškų sodinimas, akcentuojant ąžuolynus, kaip labiausiai susijusius su mūsų tautos praeitimi.
  • Miškų priežiūra, inkilų kėlimas, šiukšlių rinkimo akcijų miškuose organizavimas, meilės gamtai skiepijimas ir stiprinimas jaunimo tarpe bei kitų organizacijų įtraukimas į šią veiklą.
  • Įvairių istorinių archyvų tyrinėjimai, atsiminimų kaupimas siekiant atversti lietuviams jų tautos istorines vertybes ypač iškreiptai parodytas arba visai nuslėptas sovietinės okupacijos metu.